مشکلات مربوط به موتور انواع سمند و سورن (EF7)

تصویر بحث و بررسی در مورد انواع مدلهای خودروی سمند

مدیر انجمن: milad IV

قوانین انجمن
1. قوانین تیونینگ تاک :arrow:
2. راهنمای استفاده از فوروم :arrow:
- لطفا قبل از ایجاد تاپیک جدید از تکراری نبودن آن مطمئن شوید.
- لطفا فقط در رابطه با موضوع تاپیک، پست ارسال کنید.
نمایه کاربر
Amir ELX
سرعت : 35 كيلومتر در ساعت
پست: 666
تاریخ عضویت: 24 ژولای 2011, 13:20
نوع خودرو: EF7 MUX / پراید
محل اقامت: کرج

Re: مشکلات مربوط به موتور انواع سمند و سورن (EF7)

پست توسط Amir ELX » 12 مارس 2018, 10:49

در یکی از بروشورها به نحوه بازدید و هواگیری تایپیت ها بر خوردم، ضمن اینکه خودم انجام خواهم داد، خواستم در فرم هم قرار داده بشه و در صورت نیاز دوستان دیگر هم استفاده نمایند.
نحوه كنترل صدا :در ابتدا از ميزان ، نوع و كيفيت روغن موتور اطمينان حاصل نماييد . پس از روشن نمودن موتور تا گرم شدن كامل آن (روشن شدن فن دور كند و خاموش شدن آن) صبر نماييد. 15 الي 30 ثانيه موتور را در حالت دور آرام قرار داده و مجدداً صدا را كنترل نماييد. ( در اين حالت لازم است درب موتور بالا باشد) در صورت وجود صداي غير عادي اطمينان حاصل نماييد كه صدا از ناحيه سرسيلندر مي باشد.
فرايند هواگيري تايپيت هيدروليك :پس از اطمينان از وجود صدا و محل آن ، موتور را بدون بار در دور 2000 تا3000 براي 3 دقيقه نگاه داريد . 15 الي 30 ثانيه موتور را در حالت دور آرام قرار داده و مجدداً صدا را كنترل نماييد. در صورت عدم رفع ايراد دو مرحله فوق را تا 5 بار تكرار نماييد. در صورت باقي ماندن صدا موتور را به مدت 15 دقيقه در دور 2000 تا 3000 بدون بار نگاه داريد. 15 الي 30 ثانيه موتور را در حالت دور آرام قرار داده و مجدداً صدا را كنترل نماييد.در صورت عدم رفع ايراد اقدام به انجام مراحل بعد نماييد.
كنترل وضعيت تايپيت ها : درپوش سوپاپ موتورها را دمونتاژ نماييد. ( قبل از دمونتاژ لازم است موتور تا حد كافي خنك گردد ) تمامي تايپيت هايي كه سوپاپ آنها كاملا بسته مي باشد ( تايپيت بر روي دايره مبناي بادامك قرار دارد ) به روش ذيل بررسي نماييد. چندين مرتبه با كف انگشت دست نيرويي در حدود 100 نيوتن ( 10 كيلوگرم ) به كف تايپيت به صورت متوالي اعمال نماييد . در صورت اسفنجي (ارتجاعي) بودن تايپيت بيانگر وجود هوا در محفظه پر فشار تايپيت مي باشد .نيروي ثابتي در حدود 300 الي 1500 نيوتن ( براي يك مرتبه ) در حدود 10 الي 15 ثانيه به تايپيت اعمال نماييد.در صورتي كه لقي بين تايپيت و دايره مبناي بادامك طي اعمال بار زياد و پس از حذف بار كاهش يافت بيانگر خرابي تايپيت مي باشد. ميزان لقي تايپيت با دايره مبناي بادامك توسط فيلر كنترل شود. در صورتي كه مراحل بالا انجام گرديد و ايراد تايپيت شناسايي نشد اقدام به دمونتاژ ميل سوپاپ ها و تايپيت نماييد. تايپيت ها را به ترتيب از محل خود خارج نموده و با همان ترتيب در محل مناسبي قرار دهيد ( بهتر است تايپيت را جهت جلوگيري از خروج روغن به صورت برعكس - كف تايپيت به سمت زير باشد – قرار دهيد ) محل نشت تايپيت در سرسيلندر ، ميل سوپاپ ها،ساق سوپاپ و فنر سوپاپ را از لحاظ ترك ، خراشيدگي ، كندگي و ... بررسي نماييد . در صورت خرابي قطعات مذكور اقدام به تعويض قطعه خراب قبل از تعويض تايپيت نماييد .
نحوه تعويض استكان تايپيت :در صورتي كه پس از فرايند هواگيري انجام گرديد و صدا وجود داشت ، پس از بازرسي و كنترل قطعات و اطمينان از خرابي تايپيت اقدام به تعويض نماييد. لازم است تايپيت ها به صورت دست ( 16 عددي ) تعويض گردد . پس از مونتاژ كامل مجدداً اقدام به انجام رويه هواگيري نماييد.
Sony RSX-GS9
SS REF 4.920 Re-Cap + Re-Chip
SS REF 1.1000 Re-Cap + Re-Chip
Gladen Zero Pro 165.2 PP
Gladen Zero 12 Pro
نمایه کاربر
samreza
سرعت : 24 كيلومتر در ساعت
پست: 305
تاریخ عضویت: 25 مارس 2015, 12:49
نوع خودرو: سمندef7مدل93بنزینی

Re: مشکلات مربوط به موتور انواع سمند و سورن (EF7)

پست توسط samreza » 12 مارس 2018, 12:29

Amir ELX نوشته شده:
12 مارس 2018, 10:49
در یکی از بروشورها به نحوه بازدید و هواگیری تایپیت ها بر خوردم، ضمن اینکه خودم انجام خواهم داد، خواستم در فرم هم قرار داده بشه و در صورت نیاز دوستان دیگر هم استفاده نمایند.
نحوه كنترل صدا :در ابتدا از ميزان ، نوع و كيفيت روغن موتور اطمينان حاصل نماييد . پس از روشن نمودن موتور تا گرم شدن كامل آن (روشن شدن فن دور كند و خاموش شدن آن) صبر نماييد. 15 الي 30 ثانيه موتور را در حالت دور آرام قرار داده و مجدداً صدا را كنترل نماييد. ( در اين حالت لازم است درب موتور بالا باشد) در صورت وجود صداي غير عادي اطمينان حاصل نماييد كه صدا از ناحيه سرسيلندر مي باشد.
فرايند هواگيري تايپيت هيدروليك :پس از اطمينان از وجود صدا و محل آن ، موتور را بدون بار در دور 2000 تا3000 براي 3 دقيقه نگاه داريد . 15 الي 30 ثانيه موتور را در حالت دور آرام قرار داده و مجدداً صدا را كنترل نماييد. در صورت عدم رفع ايراد دو مرحله فوق را تا 5 بار تكرار نماييد. در صورت باقي ماندن صدا موتور را به مدت 15 دقيقه در دور 2000 تا 3000 بدون بار نگاه داريد. 15 الي 30 ثانيه موتور را در حالت دور آرام قرار داده و مجدداً صدا را كنترل نماييد.در صورت عدم رفع ايراد اقدام به انجام مراحل بعد نماييد.
كنترل وضعيت تايپيت ها : درپوش سوپاپ موتورها را دمونتاژ نماييد. ( قبل از دمونتاژ لازم است موتور تا حد كافي خنك گردد ) تمامي تايپيت هايي كه سوپاپ آنها كاملا بسته مي باشد ( تايپيت بر روي دايره مبناي بادامك قرار دارد ) به روش ذيل بررسي نماييد. چندين مرتبه با كف انگشت دست نيرويي در حدود 100 نيوتن ( 10 كيلوگرم ) به كف تايپيت به صورت متوالي اعمال نماييد . در صورت اسفنجي (ارتجاعي) بودن تايپيت بيانگر وجود هوا در محفظه پر فشار تايپيت مي باشد .نيروي ثابتي در حدود 300 الي 1500 نيوتن ( براي يك مرتبه ) در حدود 10 الي 15 ثانيه به تايپيت اعمال نماييد.در صورتي كه لقي بين تايپيت و دايره مبناي بادامك طي اعمال بار زياد و پس از حذف بار كاهش يافت بيانگر خرابي تايپيت مي باشد. ميزان لقي تايپيت با دايره مبناي بادامك توسط فيلر كنترل شود. در صورتي كه مراحل بالا انجام گرديد و ايراد تايپيت شناسايي نشد اقدام به دمونتاژ ميل سوپاپ ها و تايپيت نماييد. تايپيت ها را به ترتيب از محل خود خارج نموده و با همان ترتيب در محل مناسبي قرار دهيد ( بهتر است تايپيت را جهت جلوگيري از خروج روغن به صورت برعكس - كف تايپيت به سمت زير باشد – قرار دهيد ) محل نشت تايپيت در سرسيلندر ، ميل سوپاپ ها،ساق سوپاپ و فنر سوپاپ را از لحاظ ترك ، خراشيدگي ، كندگي و ... بررسي نماييد . در صورت خرابي قطعات مذكور اقدام به تعويض قطعه خراب قبل از تعويض تايپيت نماييد .
نحوه تعويض استكان تايپيت :در صورتي كه پس از فرايند هواگيري انجام گرديد و صدا وجود داشت ، پس از بازرسي و كنترل قطعات و اطمينان از خرابي تايپيت اقدام به تعويض نماييد. لازم است تايپيت ها به صورت دست ( 16 عددي ) تعويض گردد . پس از مونتاژ كامل مجدداً اقدام به انجام رويه هواگيري نماييد.


درود امیر جان. اگه صدای تایپیت داری این روش رو انجام بده. شاید پاسخ بگیری. من یکسال پیش تونستم 2 تا موتور رو همینجوری صداگیری کنم.
کار خوبی هم کردی که این نوشته رو واسه دیدن کاربران دیگه گذاشتی اینجا.
رضا هستم.خودروهایی که داشتم: پیکان جوانان - پراید - آردی - 405 - پیکان وانت - سمندXU7 - سمندef7
نمایه کاربر
ممل-امریکایی
يار همراه
پست: 2281
تاریخ عضویت: 14 فوریه 2017, 18:02
نوع خودرو: ۲۰۶/۴۰۵/پارس/سمند...
محل اقامت: ایران خوزستان
اینستاگرام: @mr_daglas
تماس:

Re: مشکلات مربوط به موتور انواع سمند و سورن (EF7)

پست توسط ممل-امریکایی » 12 مارس 2018, 13:40

باسلام
موتور ای اف سون بشدت به روغن و جنس آن ،حساس میباشد لذا بنظر من ابتدا از یک روغن مرغوب و فیلتر استفاده کنید اگر حل نشد سپس اقدام به عیب یابی کنید اگر از استکان تایپت ها باشد باید با تعویض روغن حداقل صدا کاهش یابد.موفق باشید.
با عدم خرید کالاهای گران شده همچون خودرو ،طلا،ارز،و...به مدت یک ماه،دست سودجویان را از بازار کوتاه میکنیم و به هموطن های نیازمند خود یاری میرسانیم.هموطن اتحاد از تو شروع میشود
نمایه کاربر
Amir ELX
سرعت : 35 كيلومتر در ساعت
پست: 666
تاریخ عضویت: 24 ژولای 2011, 13:20
نوع خودرو: EF7 MUX / پراید
محل اقامت: کرج

Re: مشکلات مربوط به موتور انواع سمند و سورن (EF7)

پست توسط Amir ELX » 12 مارس 2018, 15:45

ممل-امریکایی نوشته شده:
12 مارس 2018, 13:40
باسلام
موتور ای اف سون بشدت به روغن و جنس آن ،حساس میباشد لذا بنظر من ابتدا از یک روغن مرغوب و فیلتر استفاده کنید اگر حل نشد سپس اقدام به عیب یابی کنید اگر از استکان تایپت ها باشد باید با تعویض روغن حداقل صدا کاهش یابد.موفق باشید.
با سلام، دو هفته پیش برای یکی از همکارمون سمند EF7 مدل 91 گرفتیم تو سوخت بنزین موتور صدا داشت بعد تعویض روغن به (الف) صداش از بین رفت، البته صدای مال بنده موقع کار کردن و همه مواقع نیست، زمانیکه دور موتور پایین میاد برای یک مدت کوتاه ایجاد میشه.
Sony RSX-GS9
SS REF 4.920 Re-Cap + Re-Chip
SS REF 1.1000 Re-Cap + Re-Chip
Gladen Zero Pro 165.2 PP
Gladen Zero 12 Pro
aliwpr
پست: 5
تاریخ عضویت: 26 می 2015, 01:48
نوع خودرو: مشخص نشده!

Re: مشکلات مربوط به موتور انواع سمند و سورن (EF7)

پست توسط aliwpr » 13 مارس 2018, 13:38

سلام دوستان ef7 سوار.من یه سوال داشتم ممنون میشم دوستان اهل فن جواب بدن اونم اینکه ماشین من مدل 90 هست و 78تا کار کرده ایا نیاز هست تسمه تایمش رو عوض کنم؟ پیشاپیش ممنونم از پاسخگوییتون
نمایه کاربر
ممل-امریکایی
يار همراه
پست: 2281
تاریخ عضویت: 14 فوریه 2017, 18:02
نوع خودرو: ۲۰۶/۴۰۵/پارس/سمند...
محل اقامت: ایران خوزستان
اینستاگرام: @mr_daglas
تماس:

Re: مشکلات مربوط به موتور انواع سمند و سورن (EF7)

پست توسط ممل-امریکایی » 13 مارس 2018, 14:20

aliwpr نوشته شده:
13 مارس 2018, 13:38
سلام دوستان ef7 سوار.من یه سوال داشتم ممنون میشم دوستان اهل فن جواب بدن اونم اینکه ماشین من مدل 90 هست و 78تا کار کرده ایا نیاز هست تسمه تایمش رو عوض کنم؟ پیشاپیش ممنونم از پاسخگوییتون
سلام
عمر تسمه تایم دوسال و یا شصت هزار کیلومتر میباشد.البته تسمه فابریک گاهی تا صد هزار هم کار میکند اما در خصوص تسمه تایم خودرو شما به لحاظ زمانی ،عمر زیادی از تسمه گذشته و با توجه به فرا رسیدن هوای گرم بهتر هست هر چه سریعتر تعویض کنید‌. تسمه دانگل و پاور گریپ از برندهای مرغوب میباشد.موفق باشید.
با عدم خرید کالاهای گران شده همچون خودرو ،طلا،ارز،و...به مدت یک ماه،دست سودجویان را از بازار کوتاه میکنیم و به هموطن های نیازمند خود یاری میرسانیم.هموطن اتحاد از تو شروع میشود
نمایه کاربر
Amir ELX
سرعت : 35 كيلومتر در ساعت
پست: 666
تاریخ عضویت: 24 ژولای 2011, 13:20
نوع خودرو: EF7 MUX / پراید
محل اقامت: کرج

Re: مشکلات مربوط به موتور انواع سمند و سورن (EF7)

پست توسط Amir ELX » 13 مارس 2018, 20:19

ممل-امریکایی نوشته شده:
13 مارس 2018, 14:20
aliwpr نوشته شده:
13 مارس 2018, 13:38
سلام دوستان ef7 سوار.من یه سوال داشتم ممنون میشم دوستان اهل فن جواب بدن اونم اینکه ماشین من مدل 90 هست و 78تا کار کرده ایا نیاز هست تسمه تایمش رو عوض کنم؟ پیشاپیش ممنونم از پاسخگوییتون
سلام
عمر تسمه تایم دوسال و یا شصت هزار کیلومتر میباشد.البته تسمه فابریک گاهی تا صد هزار هم کار میکند اما در خصوص تسمه تایم خودرو شما به لحاظ زمانی ،عمر زیادی از تسمه گذشته و با توجه به فرا رسیدن هوای گرم بهتر هست هر چه سریعتر تعویض کنید‌. تسمه دانگل و پاور گریپ از برندهای مرغوب میباشد.موفق باشید.
با سلام. همانطور که دوستمون گفتن هر چه سریعتر اقدام فرمایید تعویض نکردنش ریسک بالایی دارد. تسمه دینام هم اگه عوض نشده آنهم باید تعویض نمایید.
Sony RSX-GS9
SS REF 4.920 Re-Cap + Re-Chip
SS REF 1.1000 Re-Cap + Re-Chip
Gladen Zero Pro 165.2 PP
Gladen Zero 12 Pro
aliwpr
پست: 5
تاریخ عضویت: 26 می 2015, 01:48
نوع خودرو: مشخص نشده!

Re: مشکلات مربوط به موتور انواع سمند و سورن (EF7)

پست توسط aliwpr » 13 مارس 2018, 20:34

Amir ELX نوشته شده:
13 مارس 2018, 20:19
ممل-امریکایی نوشته شده:
13 مارس 2018, 14:20
aliwpr نوشته شده:
13 مارس 2018, 13:38
سلام دوستان ef7 سوار.من یه سوال داشتم ممنون میشم دوستان اهل فن جواب بدن اونم اینکه ماشین من مدل 90 هست و 78تا کار کرده ایا نیاز هست تسمه تایمش رو عوض کنم؟ پیشاپیش ممنونم از پاسخگوییتون
سلام
عمر تسمه تایم دوسال و یا شصت هزار کیلومتر میباشد.البته تسمه فابریک گاهی تا صد هزار هم کار میکند اما در خصوص تسمه تایم خودرو شما به لحاظ زمانی ،عمر زیادی از تسمه گذشته و با توجه به فرا رسیدن هوای گرم بهتر هست هر چه سریعتر تعویض کنید‌. تسمه دانگل و پاور گریپ از برندهای مرغوب میباشد.موفق باشید.
با سلام. همانطور که دوستمون گفتن هر چه سریعتر اقدام فرمایید تعویض نکردنش ریسک بالایی دارد. تسمه دینام هم اگه عوض نشده آنهم باید تعویض نمایید.
ممنون از 2 دوست عزیز بابت راهنمایی.نه چیزیو عوض نکردم تاحالا.تسمه دینام هم ضروریه ؟
نمایه کاربر
sayana_nsi
سرعت : 60 كيلومتر در ساعت
پست: 904
تاریخ عضویت: 26 ژولای 2012, 23:27
نوع خودرو: Samand ef7
محل اقامت: ایــــران 19
تماس:

Re: مشکلات مربوط به موتور انواع سمند و سورن (EF7)

پست توسط sayana_nsi » 15 مارس 2018, 09:06

با سلام و عرض ادب خدمت دوستان
نوع خودرو:سمندef7مدل ۹۲
مشکل:ارور فشار روغن پایین است.
روغن و فیلتر به تازگی تعویض شده.تو دور موتور و سرعت بالا هیچ مشکلی نیس.وقتی تو ترافیک میمونم یا با دنده سنگین حرکت میکنم یا اینکه گازو رها میکنم برا تعویض دنده چراغ های پشت آمپر روشن میشن.چراغ چک ام روشن میشه و معمولا بعد از خنک شدن ماشین و روشن کردن دوبارش خاموش میشه.
در ضمن تو شهر و ترافیک و... آمپر آب یه خط بعد از وسطو رد میکنه و معمولا با گاز دادن سریع پایین میاد.
ممنون میشم کمک کنید.
Mohsen2018
پست: 2
تاریخ عضویت: 15 مارس 2018, 08:54
نوع خودرو: سمند ef7

Re: مشکلات مربوط به موتور انواع سمند و سورن (EF7)

پست توسط Mohsen2018 » 15 مارس 2018, 09:33

سلام دوستان
من ی سمند ef7 مدل ۹۰ دارم صبح که روشن میکنم راحت روشن میشه ولی گاز نمیخوره هرچی گاز میدم دور موتورش از ۱۵۰۰ بالا نمیره باید یک بار خیلی سریع سوییچ رو ببندم دوباده باز کنم جوری که ماشین خاموش نشه تا درست بشه
دیاگ هم چیزی نشون نداد
هر جا میبرم ی چیز میگن
لطفا راهنمایی کنید
ارسال پست

بازگشت به “کلوپ سمند Samand”

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: JALIL1990 و 21 مهمان