هر سوخت برای سوختن کامل یک نسبت استوکیومتری با هوا دارد. نسبت استوکیومتری نسبتی ست که یک واحد جرم سوخت با چند واحد جرم هوا برای سوختن کامل باید ترکیب شود. مثلا برای بنزین خالص نسبت استوکیومتری ۱۴.۷:۱ است، یعنی یک واحد جرم (مثلا گرم) بنزین برای سوختن کامل بدون باقیماندن بنزین به ۱۴.۷ گرم هوا نیاز دارد. گاهی برای اینکه که موتور خودرو قدرت بیشتری داشته باشد نسبت AFR را مقدار پایین تری انتخاب می‌کنیم، مثلا ۱۲.۵:۱ یعنی یک واحد جرم بنزین را با ۱۲.۵ واحد هوا ترکیب می‌کنیم. برای تغییر نسبت AFR راهی جز تغییر مقدار پاشش بنزین نداریم، چون نسبت به باز بودن دریچه گاز و دور موتور و Load، هوای ثابتی وارد موتور می‌شود.

هر زمان که مقدار سوخت را افزایش دهیم نسبت AFR کاهش می‌یابد یعنی سوخت Rich یا غنی می‌شود (مثلا ۱۰:۱)

هر زمان که مقدار سوخت را کاهش دهیم نسبت AFR افزایش می‌یابد یعنی سوخت Lean یا کم می‌شود (مثلا ۱۶:۱)

نکته: سوختن کامل سوخت به نحوی که چیزی از آن باقی نماند لزوما به این معنا نیست که بیشترین قدرت را از موتور دریافت خواهیم کرد. استوکیومتری نسبتی ست که در آزمایشگاه برای ترکیب کامل به دست می‌آید، در حالی که در تنظیم موتور گاهی لازم است که سوخت بیشتری از استوکیومتری پاشش شود تا قدرت بیشتری دریافت شود و موتور خنک‌تر کار کند.

نکته: نسبت استوکیومتری بنزین برای معمولی و سوپر تفاوتی ندارد و ۱۴.۷:۱ است، بنزین سوپر صرفا عدد اکتان بالاتری دارد به این معنی که دیرتر از بنزین معمولی می‌سوزد.

نکته: E85 سوختی‌ست که شامل ۸۵ درصد اتانول و ۱۵ درصد بنزین است. در بعضی از کشورها در جایگاه‌های سوخت این سوخت فروخته می‌شود. در ضمن ‌‌ECU هایی وجود دارد که با سنسور Flex Fuel مقدار اتانول موجود در سوخت را اندازه‌گیری می‌کند و نسبت هوا به سوخت را متناسب با این ترکیب تغییر می‌دهد.

نسبت Optimum

نسبت اوپتیموم سوخت مقداری‌ست که برای به دست آوردن توان خوب از موتور خودرو در تنظیمات لحاظ می‌شود. مثلا برای موتورهای تنفس طبیعی با ضریب تراکم پایین این مقدار ۱۲.۵:۱ است، یعنی کمتر از مقدار استوکیومتری ست.

توجه به مقدار ضریب تراکم در موتور خودرو به این علت است که سوخت علاوه بر وظیفه ایجاد قدرت برای خنک کاری موتور هم اهمیت دارد.

دمای گاز خروجی موتور EGT (Exhaust Gas Temperature)

دمای گاز خروجی از موتور یا EGT پارامتر مهمی در تنظیمات موتور محسوب می‌شود که با کاهش یا افزایش AFR این مقدار تغییر میکند. هرچه سوخت کمتر شود،‌ یعنی نسبت AFR از ۱۲.۵ در موتور تنفس طبیعی با ضریب تراکم پایین افزایش یابد EGT افزایش پیدا می‌کند. و هرچه سوخت Rich تر شود یعنی AFR مقدار ۱۲.۵ یا کمتر شود دمای اگزوز کاهش پیدا می‌کند که موتور خنک‌تر می‌شود.

مثال: وقتی ضریب تراکم یه موتور بالاتر می‌رود و مجبوریم جرقه را ریتارد کنیم (در بحث جرقه بیشتر به این بحث پرداخته خواهد شد) EGT افزایش پیدا خواهد کرد و برای کاهش EGT باید با سوخت محفظه احتراق را خنک کنیم یعنی باید Rich کنیم و AFR را کاهش دهیم.

افزودن اتانول به بنزین باعث افزایش عدد اکتان می‌شود طوری که برای گرفتن بیشترین توان نیازی نیست جرقه را ریتارد کنیم. البته برای افزودن الکل به سوخت نیاز است که پاشش سوخت را افزایش و سیستم سوخت رسانی را به نحوی که الکل باعث خراب شدن و خوردگی نشود تغییر داد

برای مشاهده ادامه درس به لینک زیر مراجعه کنید: