۲۵، ۲۶ و ۲۷ دوره آموزشی ساخت و تولید قطعات افترمارکت، ظرفیت ۱۰ نفر

آشنایی با پروسه ساخت و تولید قطعات افترمارکت از طراحی تا پروگرمینگ و ساخت و متالورژی پروژه این دوره ساخت یک فولی قابل تنظیم می‌باشد که …