12 دوره یافت شد

حفاظت شده: ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ تیر ماه، دوره آموزشی تیونینگ ۱ حضوری

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

حفاظت شده: ۱۱، ۱۲ و ۱۳ خرداد دوره حضوری تیونینگ ۳ به اتمام رسید

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

(به اتمام رسیده) ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت، دوره تنظیم و کالیبراسیون ECU استندالون مقدماتی تا پیشرفته

انواع موتور احتراق داخلی چیست و چگونه کار میکند سیکل کاری موتورهای 4 زمانه محاسبه زمان در موتور و شناخت کلی آن Volumetric efficiency Absolute vs …