درس های هفته های آینده ……..

در طی ۱۵ روز آینده تعدادی قسمت جدید از این دوره منتشر خواهد شد. این اقدام به دلیل کپی کردن مطالب دوره ها توسط بعضی افراد سودجو صورت گرفته است!

مباحثی مانند:

  • Launch control
  • Flatshift
  • Anti Lag system
  • Knock sensor
  • Logging
  • EGT sensor
  • Traction control
  • Gear & speed sensor
  • Generic PWM
  • …..

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.