مدیران پیشین

این گروه مربوط به مدیران پیشین تیونینگ تاک است. این گروه فقط با دعوت نامه از طرف رهبر گروه قابل دسترسی است.

امتیازاعضای گروه پست وب سایت تاریخ عضویت
پيشکسوتMansoor 2606 07 ژولای 2004, 02:55
يار قديميوحيد 1768   11 ژولای 2004, 09:56
متخصص الكترونيكraha333 857   05 آگوست 2004, 03:10
يار قديميمسعود صادقي 1987 16 آگوست 2004, 04:48
راننده حرفه ايآرش 597   02 سپتامبر 2004, 23:20
داناحميد 4058   02 سپتامبر 2004, 23:48
دانارضا 1592   03 سپتامبر 2004, 14:00
راننده پيستمصطفي پورعباس 2687   04 سپتامبر 2004, 00:54
يار قديميmatin 5344   04 سپتامبر 2004, 08:01
پيشکسوتفرهاد 3762   04 سپتامبر 2004, 23:28
مدیر کلوپ MazdaAHMAD 2875   18 سپتامبر 2004, 14:13
راننده حرفه ايمحمود بايندر 202   24 سپتامبر 2004, 14:39
يار قديميماتيار 136   29 سپتامبر 2004, 16:36
يار قديميirarkh 5197   25 اکتبر 2004, 10:40
يار قديميمازيار 10211 13 نوامبر 2004, 13:29
يار قديميbrothers000 2007 18 نوامبر 2004, 09:17
داناهومن خاكسار 2091   22 ژانویه 2005, 19:11
مدیر پیشینMAJID R5 1064 23 ژانویه 2005, 18:15
مدیر شبیه ساز رانندگیحمزه 3305 14 فوریه 2005, 00:37
متخصص سیستمهای صوتی خودروVafa 1190   28 مارس 2005, 11:35
مدیر پیشینسرير 2226 21 ژوئن 2005, 18:50
متخصص سیستمهای صوتی خودروكسري 2489   22 ژوئن 2005, 12:27
متخصص کلاسیکهای ایتالیاییميميكس1 1227   01 ژولای 2005, 11:10
قهرمان SQآيدين131 4014   28 ژولای 2005, 09:55
متخصص فنی خودروزنر 670   27 سپتامبر 2005, 20:23