Load

نیرویی که بر موتور خودرو توسط محیط پیرامون (اصطکاک با سطح زمین و هوا، شیب، نیروی اینرسی وزن و …) وارد می‌شود. مثلا در هنگام حرکت نیروی لازم برای جابجایی وزن خودرو و ایجاد شتاب بر موتور خودرو وارد می‌شود و موتور باید بتواند بر این نیرو غلبه کند. باید در نظر داشت که قطعات دوار موجود در خودرو هم به موتور لود وارد می‌کند، ولی مبانی محاسبه بعد از تمامی این قطعات است.

مثال: در رمان شروع حرکت خودرو، موتور برای غلبه بر نیروی وزن نیاز به قدرت دارد و راننده به عنوان درخواست کننده قدرت با فشار بر پدال گاز تقضای نیرو می‌کند و موتور تحت بار قرار می‌گیرید، این به معنای وارد کردن لود بر خودروست. بعد از اینکه خودرو به حرکت افتاد و درخواست کننده لود با کاهش فشار بر روی پدال گاز در یک سرعت ثابت قرار گرفت لود خودرو با قدرت موتور برابر می‌شود، یا اینکه در حالت تخت گاز خودرو بنابر قدرت موتور تا یک سرعت ماکزیمم می‌رسد در این سرعت نیروی موتور و لود وارد بر آن برابر می‌شود، یعنی لود ۱۰۰ درصد

مثال سربالایی: فرض کنید در یک سربالایی در حال حرکت هستید، و با وجود اینکه شما درخواست قدرت صددرصدی از موتور (تخت گاز) کرده اید اما دور موتور خودرو در حال کاهش است، این یعنی لود وارد بر خودرو از قدرت موتور بیشتر است. یعنی لود مثبت

مثال سرپایینی: فرض کنید در یک سرپایین در حال حرکت با دور موتور ۳۰۰۰ هستید، با برداشتن پا از روی پدال گاز قصد دارید که دور موتور را ثابت نگه دارید، ولی با این وجود دور موتور افزایش پیدا می‌کند و خودرو سرعت می‌گیرد، این یعنی لود برعکس وارد می‌شود و لود منفی می‌شود.

لود اولین پارامتری ست که ECU باید اندازه گیری بکند، زیرا تمامی جداول سوخت و جرقه بر مبنای آن تنظیم می‌شود. ECU با سنسور های MAP، MAF، TPS متوجه مقدار لود درخواستی را محاسبه می‌کند.

برای مشاهده ادامه درس به لینک زیر مراجعه کنید: