Relay و کلید

کلید قطعه ای‌ست که با باز و بسته شدن مسیر جریان الکتریکی را برقرار یا قطع می‌کند.

کلید normally close : کلیدی که در حالت معمول جریان الکتریکی را برقرار می‌کند و فقط زمانی که آن را فعال میکنیم جریان را قطع می کند.

کلید normally open : کلیدی که در حالت معمول جریان الکتریکی را برقرار نمی‌کند و فقط زمانی که آن را فعال میکنیم جریان را وصل می کند، مثل کلید زنگ درب

کلید Rocker : کلیدهایی که بین دو وضعیت بسته و باز قابل تغییر هستند و در همان وضعیت می‌مانند، مثل کلیدهای روشنایی خانه

انژکتور در حال معمول بسته است و زمانی که جریان الکتریکی به آن می‌دهیم باز می‌شود و سوخت از آن خارج می‌شود. و با کنترل مدت قطع و وصل بودن انژکتور می‌توان مقدار سوخت را کنترل کرد یعنی به روش PWM (Pulse-width modulation)

رله نوعی کلید الکتریکی سریع است که با هدایت یک مدار الکتریکی دیگر باز و بسته می‌شود. روش کنترل باز و بسته شدن این کلید الکتریکی به صورتهای مختلف مکانیکی، حرارتی، مغناطیسی، الکترو استاتیک و… می‌باشد.

رله مغناطیسی: رله مغناطیسی تشکیل شده است از یک بوبین با پایه های ۸۵ و ۸۶ و یک کلید normally open بین پایه های ۸۷ و ۳۰ و یک کلید Normally close بین پایه های 87A و ۳۰

زمانی که جریان الکتریکی را به پایه های ۸۶ و ۸۵ متصل میکنیم، بوبین فعال می‌شود و با یک نیروی مغناطیسی اتصال 87A به پایه ۳۰ را قطع، و اتصال پایه ۳۰ را به پایه ۸۷ برقرار می‌کند.

روش کنترل کلید با خروجی از ECU :

برای کنترل کلید، ECU یک خروجی ضعیف منفی تحت شرایطی که خود ما تعیین می‌کنیم (مثلا فعال شدن فن در دمای ۸۲ درجه) به ما می‌دهد که با وصل کردن به یک رله و استفاده از قابلیت کلید آن، می‌توان یک مصرف کننده قوی مثل فن را فعال یا غیرفعال کنیم.

برای مشاهده ادامه این مبحث به لینک زیر مراجعه کنید: